+994 12 310 09 39 / +994 70 293 39 69

Şarca hava limaninin aviareyslərinin uçuş cədvəli

  • Yerli vaxt: +07:00 GMT
  • Sayt:

Şarca hava limanına uçuşlar həyata keçirən aviaşirkətlərŞarca hava limanından birbaşa uçuşlar
Məlumatlar Yandex.Cədvəl tərəfindən təqdim olunub
* - Yerli vaxt qeyd olunub
Reys Daşıyıcı Çatma nöqtəsi Çıxış vaxtı*
G9 489 Air Arabia Ahmedabad 0:30
G9 413 Air Arabia Coimbatore 1:05
G9 435 Air Arabia Jaipur 1:10
G9 521 Air Arabia Çittaqonq 1:35
IX 412 Air India Express Kochi 2:05
G9 513 Air Arabia Dəkkə 2:20
IX 252 Air India Express Mumbay 2:25
MS 967 EgyptAir Qahirə 2:55
SV 207 Saudia Dubai 3:00
G9 539 Air Arabia Kathmandu 3:35
G9 558 Air Arabia Multan 4:30
IX 184 Air India Express Varanasi 4:30
PK 258 Pakistan International Airlines Peshawar 4:30
G9 711 Air Arabia Hargeisa 4:35
PK 294 Pakistan International Airlines Multan 5:00
G9 720 Air Arabia Kabul 5:40
G9 549 Air Arabia Kəraçi 7:00
G9 556 Air Arabia Peshawar 7:10
G9 291 Air Arabia Tbilisi 7:20
G9 305 Air Arabia Bakı 7:25
G9 582 Air Arabia Prague 7:25
G9 145 Air Arabia Ciddə 7:30
G9 178 Air Arabia Madinah 7:30
G9 181 Air Arabia Buraidah 7:30
G9 151 Air Arabia Ər-Riyad 7:35
G9 391 Air Arabia Salalah 7:35
G9 101 Air Arabia Manama 8:00
G9 112 Air Arabia Muscat 8:10
G9 337 Air Arabia Amman 8:15
G9 1623 Air Arabia Ciddə 8:30
SV 201 Saudia Dubai 8:30
G9 260 Air Arabia Kiyev 9:00
G9 734 Air Arabia Nayrobi 9:00
G9 955 Air Arabia Moscow 9:10
G9 114 Air Arabia Muscat 9:15
G9 368 Air Arabia Bagdad 10:00
EK 4510 Emirates Dubai 10:30
G9 385 Air Arabia Beyrut 10:45
G9 116 Air Arabia Muscat 11:20
G9 285 Air Arabia İstanbul 12:25
G9 523 Air Arabia Çittaqonq 12:25
G9 213 Air Arabia Shiraz 12:30
G9 1651 Air Arabia Ciddə 12:40
EK 4522 Emirates Dubai 13:00
G9 217 Air Arabia Lahr 13:00
G9 304 Air Arabia Bakı 13:00
G9 331 Air Arabia Amman 13:00
G9 355 Air Arabia Trabzon 13:00
G9 627 Air Arabia Qahirə 13:00
G9 294 Air Arabia Tbilisi 13:05
G9 427 Air Arabia Kochi 13:10
G9 465 Air Arabia Dehli 13:10
G9 545 Air Arabia Kəraçi 13:15
G9 245 Air Arabia İrəvan 13:30
G9 229 Air Arabia Jazan 13:35
G9 195 Air Arabia Abha 13:40
G9 147 Air Arabia Ciddə 14:00
G9 511 Air Arabia Dəkkə 14:00
G9 174 Air Arabia Madinah 14:30
G9 573 Air Arabia Vienna 14:35
IX 354 Air India Express Kozhikode 14:40
G9 537 Air Arabia Kathmandu 14:45
G9 923 Air Arabia Kuala Lumpur 14:55
G9 105 Air Arabia Manama 15:10
G9 155 Air Arabia Ər-Riyad 15:15
G9 1637 Air Arabia Ciddə 15:30
G9 393 Air Arabia Salalah 16:20
G9 189 Air Arabia Buraidah 16:30
G9 401 Air Arabia Mumbay 16:40
R5 668 Jordan Aviation Amman 17:00
G9 103 Air Arabia Manama 17:50
EK 4523 Emirates Dubai 18:00
EK 4524 Emirates Dubai 18:00
G9 118 Air Arabia Muscat 18:10
G9 515 Air Arabia Dəkkə 18:55
G9 730 Air Arabia Nayrobi 18:55
IX 172 Air India Express Surat 19:35
AC 6132 Air Canada Dubai 20:00
G9 283 Air Arabia İstanbul 20:50
G9 507 Air Arabia Kolombo 21:00
G9 253 Air Arabia Almatı 21:10
G9 517 Air Arabia Dəkkə 21:10
G9 351 Air Arabia Trabzon 21:45
G9 425 Air Arabia Kochi 21:45
G9 667 Air Arabia Khartoum 21:50
G9 454 Air Arabia Kozhikode 22:10
G9 471 Air Arabia Chennai 22:10
G9 458 Air Arabia Hyderabad 22:15
G9 503 Air Arabia Kolombo 22:20
G9 620 Air Arabia Qahirə 22:20
G9 496 Air Arabia Bangalore 22:30
G9 547 Air Arabia Kəraçi 23:00
G9 463 Air Arabia Dehli 23:15
G9 406 Air Arabia Mumbay 23:45
G9 489 Air Arabia Ahmedabad 0:30
G9 413 Air Arabia Coimbatore 1:05
G9 435 Air Arabia Jaipur 1:10
G9 521 Air Arabia Çittaqonq 1:35
IX 412 Air India Express Kochi 2:05
G9 513 Air Arabia Dəkkə 2:20
IX 252 Air India Express Mumbay 2:25
G9 554 Air Arabia Peshawar 2:40
SV 207 Saudia Dubai 3:00
G9 539 Air Arabia Kathmandu 3:35
1 - 10 qədər 104 qeyddən


Şarca hava limanına birbaşa uçuşlar
Məlumatlar Yandex.Cədvəl tərəfindən təqdim olunub
* - Yerli vaxt qeyd olunub
Reys Daşıyıcı Çıxış nöqtəsi Çatma vaxtı*
G9 512 Air Arabia Dəkkə 0:20
G9 388 Air Arabia Beyrut 1:15
IX 411 Air India Express Kochi 1:15
IX 251 Air India Express Mumbay 1:25
MS 966 EgyptAir Qahirə 1:55
G9 330 Air Arabia Amman 2:00
PK 257 Pakistan International Airlines Peshawar 3:30
G9 548 Air Arabia Kəraçi 3:40
G9 747 Air Arabia Amman 3:50
PK 293 Pakistan International Airlines Multan 4:01
G9 516 Air Arabia Dəkkə 5:15
G9 284 Air Arabia İstanbul 5:25
G9 352 Air Arabia Trabzon 5:35
G9 585 Air Arabia Prague 5:50
G9 618 Air Arabia Assiut 6:00
G9 459 Air Arabia Hyderabad 6:05
G9 407 Air Arabia Mumbay 6:20
G9 426 Air Arabia Kochi 6:20
G9 455 Air Arabia Kozhikode 6:25
G9 493 Air Arabia Panaji 6:25
G9 668 Air Arabia Khartoum 6:25
G9 348 Air Arabia Bişkek 6:35
G9 464 Air Arabia Dehli 6:35
G9 480 Air Arabia Ahmedabad 6:35
G9 508 Air Arabia Kolombo 6:35
G9 621 Air Arabia Qahirə 6:35
G9 254 Air Arabia Almatı 6:45
G9 497 Air Arabia Bangalore 6:45
G9 415 Air Arabia Nagpur 6:50
G9 472 Air Arabia Chennai 6:50
G9 518 Air Arabia Dəkkə 7:30
G9 436 Air Arabia Jaipur 8:30
LH 6521 Lufthansa Dubai 9:30
G9 414 Air Arabia Coimbatore 9:40
G9 559 Air Arabia Multan 10:45
G9 102 Air Arabia Manama 11:00
G9 113 Air Arabia Muscat 11:00
G9 540 Air Arabia Kəraçi 11:40
G9 392 Air Arabia Salalah 11:45
G9 115 Air Arabia Muscat 12:00
G9 152 Air Arabia Ər-Riyad 12:00
G9 182 Air Arabia Buraidah 12:00
G9 721 Air Arabia Kabul 12:00
G9 522 Air Arabia Çittaqonq 12:05
G9 712 Air Arabia Hargeisa 12:10
G9 514 Air Arabia Dəkkə 12:40
G9 530 Air Arabia Kathmandu 12:40
G9 922 Air Arabia Kuala Lumpur 13:10
G9 179 Air Arabia Madinah 13:15
IX 183 Air India Express Varanasi 13:35
G9 146 Air Arabia Ciddə 13:40
G9 306 Air Arabia Bakı 13:40
G9 557 Air Arabia Peshawar 13:40
IX 351 Air India Express Kozhikode 13:40
G9 117 Air Arabia Muscat 14:10
G9 292 Air Arabia Tbilisi 14:35
G9 1624 Air Arabia Ciddə 15:00
G9 338 Air Arabia Amman 15:05
G9 369 Air Arabia Bagdad 15:30
G9 218 Air Arabia Lahr 15:35
G9 214 Air Arabia Shiraz 15:40
R5 667 Jordan Aviation Amman 16:00
EK 4404 Emirates Dubai 17:00
G9 106 Air Arabia Manama 18:10
G9 546 Air Arabia Kəraçi 18:15
G9 1652 Air Arabia Ciddə 19:10
G9 303 Air Arabia Bakı 19:15
G9 386 Air Arabia Beyrut 19:15
G9 156 Air Arabia Ər-Riyad 19:50
G9 332 Air Arabia Amman 19:50
G9 735 Air Arabia Nayrobi 19:50
G9 196 Air Arabia Abha 19:55
G9 956 Air Arabia Moscow 20:10
G9 261 Air Arabia Kiyev 20:15
G9 220 Air Arabia Jazan 20:20
G9 244 Air Arabia İrəvan 20:20
G9 293 Air Arabia Tbilisi 20:20
G9 175 Air Arabia Madinah 20:25
G9 356 Air Arabia Trabzon 20:30
G9 394 Air Arabia Salalah 20:30
G9 466 Air Arabia Dehli 20:30
G9 148 Air Arabia Ciddə 20:35
G9 104 Air Arabia Manama 20:50
G9 119 Air Arabia Muscat 21:00
G9 180 Air Arabia Buraidah 21:00
G9 583 Air Arabia Prague 21:00
G9 628 Air Arabia Qahirə 21:05
G9 428 Air Arabia Kochi 21:45
G9 1638 Air Arabia Ciddə 22:00
G9 286 Air Arabia İstanbul 22:05
G9 524 Air Arabia Çittaqonq 22:55
G9 402 Air Arabia Mumbay 23:15
DL 7693 Delta Air Lines Dubai 23:30
G9 538 Air Arabia Kathmandu 23:50
G9 512 Air Arabia Dəkkə 0:20
IX 411 Air India Express Kochi 1:15
IX 251 Air India Express Mumbay 1:25
IX 171 Air India Express Surat 2:15
G9 548 Air Arabia Kəraçi 3:40
1 - 10 qədər 99 qeyddən