| 24/7
+994 70 293 39 69

Şarca hava limaninin aviareyslərinin uçuş cədvəli

  • Yerli vaxt: +07:00 GMT
  • Sayt:

Şarca hava limanına uçuşlar həyata keçirən aviaşirkətlərŞarca hava limanından birbaşa uçuşlar
Məlumatlar Yandex.Cədvəl tərəfindən təqdim olunub
* - Yerli vaxt qeyd olunub
Reys Daşıyıcı Çatma nöqtəsi Çıxış vaxtı*
AI 968 Air India Chennai 0:05
G9 489 Air Arabia Ahmedabad 0:40
G9 517 Air Arabia Dəkkə 0:50
AI 998 Air India Kozhikode 1:05
G9 515 Air Arabia Dəkkə 2:15
MS 967 EgyptAir Qahirə 2:20
IX 252 Air India Express Mumbay 2:25
IX 412 Air India Express Kochi 2:25
G9 528 Air Arabia Çittaqonq 3:00
G9 539 Air Arabia Kathmandu 3:45
PK 258 Pakistan International Airlines Peshawar 4:30
G9 270 Air Arabia Multan 6:15
G9 692 Air Arabia Kabul 6:35
G9 549 Air Arabia Kəraçi 6:40
G9 535 Air Arabia Kathmandu 7:15
G9 556 Air Arabia Peshawar 7:15
G9 181 Air Arabia Buraidah 7:25
G9 145 Air Arabia Ciddə 7:30
G9 178 Air Arabia Madinah 7:30
G9 151 Air Arabia Ər-Riyad 7:35
G9 395 Air Arabia Salalah 7:35
G9 305 Air Arabia Bakı 8:00
IX 184 Air India Express Varanasi 8:00
TK 755 Turkish Airlines İstanbul 8:00
G9 337 Air Arabia Amman 8:10
G9 101 Air Arabia Manama 8:20
G9 245 Air Arabia İrəvan 8:20
G9 112 Air Arabia Muscat 8:25
SV 201 Saudia Dubai 8:30
G9 260 Air Arabia Kiyev 9:00
G9 734 Air Arabia Nayrobi 9:00
G9 955 Air Arabia Moscow 9:15
EK 4510 Emirates Dubai 10:30
G9 501 Air Arabia Kolombo 10:40
G9 385 Air Arabia Beyrut 10:45
G9 116 Air Arabia Muscat 11:55
G9 201 Air Arabia Tehran 12:10
G9 213 Air Arabia Shiraz 12:15
G9 1691 Air Arabia Ciddə 12:20
G9 187 Air Arabia Taif 12:30
G9 195 Air Arabia Abha 12:50
G9 523 Air Arabia Çittaqonq 12:50
G9 545 Air Arabia Kəraçi 12:55
EK 4522 Emirates Dubai 13:00
G9 217 Air Arabia Lahr 13:00
G9 331 Air Arabia Amman 13:00
G9 465 Air Arabia Dehli 13:00
G9 622 Air Arabia Qahirə 13:00
G9 301 Air Arabia Bakı 13:05
G9 294 Air Arabia Tbilisi 13:10
G9 537 Air Arabia Kathmandu 13:25
G9 427 Air Arabia Kochi 13:30
G9 229 Air Arabia Jazan 13:40
G9 511 Air Arabia Dəkkə 13:55
G9 147 Air Arabia Ciddə 14:00
G9 174 Air Arabia Madinah 14:30
IX 354 Air India Express Kozhikode 14:40
G9 368 Air Arabia Bagdad 15:00
G9 700 Air Arabia Tunis 15:05
G9 105 Air Arabia Manama 15:10
G9 155 Air Arabia Ər-Riyad 15:15
G9 197 Air Arabia Hail 15:15
G9 189 Air Arabia Buraidah 15:30
G9 584 Air Arabia Prague 15:35
G9 401 Air Arabia Mumbay 16:10
G9 393 Air Arabia Salalah 16:25
6Q 744 Cham Wings Airlines Dəməşq 17:00
G9 103 Air Arabia Manama 17:50
EK 4523 Emirates Dubai 18:00
EK 4524 Emirates Dubai 18:00
G9 118 Air Arabia Muscat 18:10
G9 387 Air Arabia Beyrut 18:10
G9 283 Air Arabia İstanbul 19:45
AC 6132 Air Canada Dubai 20:00
G9 339 Air Arabia Amman 20:10
G9 347 Air Arabia Bişkek 21:00
G9 507 Air Arabia Kolombo 21:05
G9 463 Air Arabia Dehli 21:40
G9 471 Air Arabia Chennai 21:40
G9 921 Air Arabia Kuala Lumpur 21:40
G9 425 Air Arabia Kochi 21:45
G9 454 Air Arabia Kozhikode 21:45
G9 496 Air Arabia Bangalore 21:45
G9 665 Air Arabia Khartoum 21:55
G9 620 Air Arabia Qahirə 22:05
G9 413 Air Arabia Coimbatore 22:15
G9 617 Air Arabia Assiut 22:25
G9 458 Air Arabia Hyderabad 22:30
G9 253 Air Arabia Almatı 22:40
G9 435 Air Arabia Jaipur 22:55
G9 416 Air Arabia Nagpur 23:00
G9 547 Air Arabia Kəraçi 23:10
G9 492 Air Arabia Panaji 23:25
G9 406 Air Arabia Mumbay 23:40
AI 968 Air India Chennai 0:05
G9 489 Air Arabia Ahmedabad 0:40
G9 517 Air Arabia Dəkkə 0:50
AI 998 Air India Kozhikode 1:05
G9 515 Air Arabia Dəkkə 2:15
MS 967 EgyptAir Qahirə 2:20
IX 252 Air India Express Mumbay 2:25
IX 412 Air India Express Kochi 2:25
G9 528 Air Arabia Çittaqonq 3:00
G9 539 Air Arabia Kathmandu 3:45
1 - 10 qədər 104 qeyddən


Şarca hava limanına birbaşa uçuşlar
Məlumatlar Yandex.Cədvəl tərəfindən təqdim olunub
* - Yerli vaxt qeyd olunub
Reys Daşıyıcı Çıxış nöqtəsi Çatma vaxtı*
AI 997 Air India Kozhikode 0:05
G9 534 Air Arabia Kathmandu 0:20
G9 512 Air Arabia Dəkkə 0:30
MS 966 EgyptAir Qahirə 1:20
IX 251 Air India Express Mumbay 1:25
IX 411 Air India Express Kochi 1:25
IX 171 Air India Express Surat 2:15
G9 567 Air Arabia Quetta 3:00
PK 257 Pakistan International Airlines Peshawar 3:30
G9 548 Air Arabia Kəraçi 3:50
G9 464 Air Arabia Dehli 5:20
G9 284 Air Arabia İstanbul 5:35
G9 455 Air Arabia Kozhikode 6:00
G9 497 Air Arabia Bangalore 6:00
G9 436 Air Arabia Jaipur 6:05
G9 426 Air Arabia Kochi 6:10
G9 621 Air Arabia Qahirə 6:20
G9 459 Air Arabia Hyderabad 6:25
G9 472 Air Arabia Chennai 6:30
G9 407 Air Arabia Mumbay 6:35
G9 414 Air Arabia Coimbatore 6:40
G9 666 Air Arabia Khartoum 6:40
G9 480 Air Arabia Ahmedabad 6:45
G9 508 Air Arabia Kolombo 6:45
TK 754 Turkish Airlines İstanbul 6:45
G9 254 Air Arabia Almatı 8:20
LH 6521 Lufthansa Dubai 9:30
G9 113 Air Arabia Muscat 11:05
G9 102 Air Arabia Manama 11:20
G9 518 Air Arabia Dəkkə 11:25
G9 540 Air Arabia Kəraçi 11:40
G9 396 Air Arabia Salalah 11:45
G9 152 Air Arabia Ər-Riyad 12:10
G9 182 Air Arabia Buraidah 12:15
G9 271 Air Arabia Multan 12:40
G9 516 Air Arabia Dəkkə 12:50
G9 530 Air Arabia Kathmandu 13:15
G9 693 Air Arabia Kabul 13:15
G9 179 Air Arabia Madinah 13:30
IX 351 Air India Express Kozhikode 13:35
G9 922 Air Arabia Kuala Lumpur 13:45
G9 527 Air Arabia Çittaqonq 13:50
G9 557 Air Arabia Peshawar 13:50
G9 146 Air Arabia Ciddə 14:00
G9 306 Air Arabia Bakı 14:10
G9 117 Air Arabia Muscat 14:35
G9 338 Air Arabia Amman 15:10
G9 244 Air Arabia İrəvan 15:15
G9 214 Air Arabia Shiraz 15:25
G9 218 Air Arabia Lahr 15:35
6Q 743 Cham Wings Airlines Dəməşq 16:00
G9 536 Air Arabia Kathmandu 16:45
IX 183 Air India Express Varanasi 16:50
EK 4404 Emirates Dubai 17:00
G9 202 Air Arabia Tehran 17:00
G9 546 Air Arabia Kəraçi 17:55
G9 106 Air Arabia Manama 18:10
G9 188 Air Arabia Taif 18:45
G9 196 Air Arabia Abha 19:05
G9 1692 Air Arabia Ciddə 19:10
G9 302 Air Arabia Bakı 19:15
G9 386 Air Arabia Beyrut 19:20
G9 735 Air Arabia Nayrobi 19:55
G9 156 Air Arabia Ər-Riyad 20:00
G9 332 Air Arabia Amman 20:00
G9 180 Air Arabia Buraidah 20:10
G9 220 Air Arabia Jazan 20:15
G9 293 Air Arabia Tbilisi 20:20
G9 369 Air Arabia Bagdad 20:20
G9 502 Air Arabia Kolombo 20:20
G9 261 Air Arabia Kiyev 20:25
G9 956 Air Arabia Moscow 20:25
G9 175 Air Arabia Madinah 20:30
G9 198 Air Arabia Hail 20:35
G9 394 Air Arabia Salalah 20:35
G9 466 Air Arabia Dehli 20:40
G9 104 Air Arabia Manama 20:50
G9 119 Air Arabia Muscat 20:50
G9 148 Air Arabia Ciddə 20:50
AC 6133 Air Canada Dubai 21:00
G9 623 Air Arabia Qahirə 21:05
G9 428 Air Arabia Kochi 21:55
G9 538 Air Arabia Kathmandu 22:55
AI 967 Air India Chennai 23:05
G9 402 Air Arabia Mumbay 23:05
DL 7693 Delta Air Lines Dubai 23:30
G9 524 Air Arabia Çittaqonq 23:40
AI 997 Air India Kozhikode 0:05
G9 512 Air Arabia Dəkkə 0:30
MS 966 EgyptAir Qahirə 1:20
IX 251 Air India Express Mumbay 1:25
IX 411 Air India Express Kochi 1:25
G9 388 Air Arabia Beyrut 2:45
G9 330 Air Arabia Amman 3:10
PK 293 Pakistan International Airlines Multan 3:30
G9 548 Air Arabia Kəraçi 3:50
1 - 10 qədər 96 qeyddən